từ tiếng Anh mang nghĩa ngược nhau

Một số từ tiếng Anh mang nghĩa ngược nhau

Một số từ tiếng Anh mang nghĩa ngược nhau

Trong tiếng Anh, có một khái niệm là “contronym” chỉ những từ mang hai nghĩa mà gần như ngược nhau tùy thuộc vào từng ngữ cảnh. Thông thường, những từ như thế có hai kiểu gốc gác. Thứ nhất, chúng