tiếng anh có lợi cho trẻ

Vì sao trẻ em nên biết thêm tiếng Anh?

Vì sao trẻ em nên biết thêm tiếng Anh?

Nhiều chuyên gia cho rằng khi quá độ tuổi từ 7 đến 15, con người đã phần nào giảm đi khả năng nghe hiểu và sao chép các âm mới, mà đây lại là nên tảng để tạo nên cách