thẻ ghi từ

Cho bé học Tiếng Anh với thẻ ghi từ

Cho bé học Tiếng Anh với thẻ ghi từ

Khi sử dụng thẻ ghi từ hay thẻ tranh để giới thiệu từ vựng Tiếng Anh trong lớp học hãy cố gắng tạo ra cho học sinh sự tò mò nhằm kích thích chúng hứng thú muốn khám phá nội