thành ngữ tiếng anh

Một số thành ngữ thông dụng trong kinh doanh

Một số thành ngữ thông dụng trong kinh doanh

Trong giao tiếp nói chung và trong kinh doanh nói riêng, có rất nhiều thành ngữ được người bản ngữ sử dụng mà ta không thể đoán nghĩa dựa trên nghĩa đen của các từ trong đó. Đối với người

10 thành ngữ thú vị liên quan đến đồ ăn

10 thành ngữ thú vị liên quan đến đồ ăn

Không chỉ riêng tiếng Anh mà bất cứ ngôn ngữ nào cũng có những thành ngữ, tức những cụm từ mang ý nghĩa khác đi so với từng từ tạo nên nó. Để hiểu được điều mà người bản ngữ

Những thành ngữ Tiếng Anh thú vị

Những thành ngữ Tiếng Anh thú vị

Trong tiếng Anh, có rất nhiều thành ngữ được người bản ngữ sử dụng một cách hài hước để miêu tả sự vật hoặc sự việc trong cuôc sống. Để cải thiện tiếng Anh của bạn sao cho thật tự