thành ngữ đồ ăn

10 thành ngữ thú vị liên quan đến đồ ăn

10 thành ngữ thú vị liên quan đến đồ ăn

Không chỉ riêng tiếng Anh mà bất cứ ngôn ngữ nào cũng có những thành ngữ, tức những cụm từ mang ý nghĩa khác đi so với từng từ tạo nên nó. Để hiểu được điều mà người bản ngữ