Robber

Cách sử dụng Thief, Burglar, và Robber

Cách sử dụng Thief, Burglar, và Robber

Trong tiếng Anh, chắc hẳn các bạn đã gặp 3 từ “thief, robber và burglar”. Khi tra từ điển, chúng đều được dịch khá giống nhau là KẺ TRỘM, KẺ CẮP. Vậy có sự khác biệt nào giữa chúng? Trong