phương pháp dạy tiếng anh cho trẻ

Các yếu tố giúp bé phát triển tốt khả năng Tiếng Anh

Các yếu tố giúp bé phát triển tốt khả năng Tiếng Anh

Phương pháp đóng vai trò quyết định cho sự phát triển ngoại ngữ của trẻ, học với giáo viên bản ngữ, mặc nhiên trẻ phát âm chuẩn và tự tin nói tiếng Anh hơn do hấp thụ kỹ năng sống

Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ bằng thẻ học tập

Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ bằng thẻ học tập

Với độ tuổi đang học đọc, thẻ từ vựng có thể được dùng kế tiếp sau thẻ hình ảnh để học sinh không bị ảnh hưởng với việc đọc phát âm. Thẻ học tập là một phương pháp rất hay