phương pháp Co-teaching

Cho bé học Tiếng Anh với phương pháp Co-teaching

Cho bé học Tiếng Anh với phương pháp Co-teaching

Trong thời gian gần đây rất nhiều các trường quốc tế tại Việt Nam đã áp dụng phương pháp “co-teaching” (hay còn gọi là dạy học hợp tác) trong giảng dạy. Vậy phương pháp dạy tiếng Anh trẻ em này