phát âm tiếng anh

Cách giúp con học phát âm tiếng Anh tốt hơn

Cách giúp con học phát âm tiếng Anh tốt hơn

Các bài hát, các bài thơ vần dành cho trẻ nhỏ là những cách rất tốt để giới thiệu cho trẻ các âm tiếng Anh. Rất nhiều bài thơ vần ngắn rất dễ nhớ và dễ nhắc lại, không yêu