phân biệt hear và listen

Sự khác biệt của “hear” và “listen”

Sự khác biệt của “hear” và “listen”

Hai từ “hear” và “listen” chắc hẳn đã khá quen thuộc với hầu hết người học tiếng Anh. Hai từ vựng này đều có nghĩa là nghe. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi có sự khác biệt nào