ngôn ngữ thứ 2

Lý do nên dạy cho trẻ mầm non ngôn ngữ thứ hai

Lý do nên dạy cho trẻ mầm non ngôn ngữ thứ hai

Trẻ con lớn lên trong một môi trường phát triển toàn diện sẽ học nói ít nhất 2000 từ cơ bản khi được bốn tuổi.Chỉ đơn giản bằng việc quan sát cách trẻ học cách trẻ nói chuyện ta sẽ