ngoại ngữ cho bé

Tiếng Anh trẻ em học tốt nhất dưới nhiều hình thức.

Tiếng Anh trẻ em học tốt nhất dưới nhiều hình thức.

Hãy nghĩ và tưởng tượng là trẻ đang ở nước ngoài, trẻ sẽ giao tiếp với người nước ngoài ( khi đi học, đi chơi…), trẻ sẽ xem Tivi nước ngoài, nghe nhạc nước ngoài và khả năng tiếng Anh