luyện kỹ năng nghe khi học Tiếng Anh cho bé

Cách rèn luyện kỹ năng nghe khi học Tiếng Anh cho bé

Cách rèn luyện kỹ năng nghe khi học Tiếng Anh cho bé

Sau khi dạy trẻ các tính từ khác nhau (big, small, long, short, tall, low – to, nhỏ, dài, ngắn, cao, thấp,…), bố mẹ hoặc thầy cô có thể đưa cho bé một mảnh giấy. Thầy cô, bố mẹ nói