khách sạn

Một số từ vựng thông dụng trong khách sạn

Một số từ vựng thông dụng trong khách sạn

Nhà hàng, khách sạn là những nơi thường xuyên phải giao tiếp với người nước ngoài. Nếu không thể nói chuyện bằn tiếng Anh, bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối, bất tiện. Việc tích lũy cho mình vốn từ