học tiếng anh từ nhỏ

Lợi ích khi trẻ học Tiếng Anh từ nhỏ

Lợi ích khi trẻ học Tiếng Anh từ nhỏ

Những người học tiếng Anh từ nhỏ có khả năng đặc biệt để khi lớn lên có thể sử dụng tiếng Anh thông thạo như tiếng mẹ đẻ. Tờ Chicago Tribune cũng kết luận rằng bộ não trẻ em có