giao tiếp tiếng Anh

Những từ vựng về vấn đề xã hội

Những từ vừng về vấn đề xã hội

Xã hội hiện nay có rất nhiều vấn đề phát sinh. Trong giao tiếp tiếng Anh hoặc luyện thi IELTS hay luyện thi TOEFL, có thể bạn sẽ được yêu cầu trình bày quan điểm của mình về một vấn