câu cảm thán

Tìm hiểu câu cảm thán trong Tiếng Anh

Tìm hiểu câu cảm thán trong Tiếng Anh

Trong giao tiếp, chắc hẳn có những lúc bạn muốn bộc lộ cảm xúc của mình như vui, buồn, khen, chê, phẫn nộ hay ngạc nhiên…Một phương tiện rất hiệu quả để bạn diễn tả cảm giác hay sự xúc