cách giúp trẻ tự tin học Tiếng Anh

Một vài gợi ý giúp trẻ tự tin học Tiếng Anh

Một vài gợi ý giúp trẻ tự tin học Tiếng Anh

Nếu bạn muốn sửa lỗi cho con mình, không nên sửa tất cả các lỗi và không được ngắt lời trẻ để sửa lỗi khi trẻ đang nói. Chờ đến khi trẻ nói xong rồi nói lại từ hoặc câu