cách đọc tiếng anh của trẻ

Cách đọc Tiếng Anh của trẻ em

Cách đọc Tiếng Anh của trẻ em

Với tâm lý thích khám phá, trước khi trẻ có thể đọc đúng tiếng Anh, trẻ cần biết 26 chữ cái và các âm vì tiếng Anh có 26 chữ cái và trung bình 44 âm (trong tiếng Anh chuẩn).