các từ vựng thông dụng

10 từ vựng thông dụng được dùng thường xuyên với nghĩa bóng

10 từ vựng thông dụng được dùng thường xuyên với nghĩa bóng

Trong giao tiếp, đặc biệt là với người bản ngữ, bạn sẽ gặp không ít những trường hợp từ không được hiểu theo nghĩa đen mà được dùng với nghĩa bóng hay còn gọi là “từ lóng”. Trong trường hợp