bé học từ vựng

Trẻ đã học và tiếp thu từ vựng như thế nào?

Trẻ đã học và tiếp thu từ vựng như thế nào?

Trẻ em chỉ quan tâm đến những người và những vật xung quanh mình, những cái có thể gọi tên dễ dàng. Vậy nên một lượng lớn những từ vựng đầu tiên mà trẻ học là những từ đơn giản