bé học Tiếng Anh từ nhỏ

Lý do nên cho bé học Tiếng Anh từ nhỏ

Lý do nên cho bé học Tiếng Anh từ nhỏ

Trẻ em trên khắp thế giới có khả năng nhận biết được bất kỳ ngôn ngữ nào hoặc ngôn ngữ bé đang dùng. Theo như nghiên cứu, khi trẻ còn nhỏ, bé thu nhận ngôn ngữ thay vì tìm hiểu