bảng chữ cái

Cách giúp bé học bảng chữ cái tiếng Anh nhanh và hiệu quả

Cách giúp bé học bảng chữ cái tiếng Anh nhanh và hiệu quả

Nếu bạn không có đĩa bài hát, với mỗi chữ cái muốn dạy con, bạn đọc thật lớn và yêu cầu bé nhắc lại. Sau đó, cho bé xem lại chữ cái bạn vừa đọc. Việc học thuộc bảng chữ